Mengenai Kami

Penyataan MCM

:::.VISI .:::

Peneraju ulung perkhidmatan metrologi di Malaysia 

MCM mahu memberi perkhidmatan tentusahan semua alat timbang dan alat sukat dengan cekap dan cepat bagi memenuhi keperluan para peniaga, pengilang, orang ramai dan kerajaan.

:::.MISI .:::

Berterusan menyediakan perkhidmatan penentusahan yang tepat, berkualiti seiring dengan peningkatan amalan metrologi sah dan teknologi terkini.

  • Memberi perkhidmatan tentusahan dengan cekap dan cepat.
  • Memberi kefahaman dan kesedaran tentang manfaat membuat tentusahan alat timbang dan alat sukat kapada para peniaga, para pengilang dan orang ramai. Sebaiknya semua alat timbang dan alat sukat dibuat penentusahan.
  • Menggunapakai teknologi dan sistem baru yang boleh menambah baik perkhidmatan supaya setaraf dengan yang ada di negara-negara maju.
  • Bersungguh-sungguh melatih para petugas supaya peka dan cemerlang dalam tugasan dan boleh berkerja dengan berkesan sebagai satu pasukan.

Pengurusan Atasan MCM

Pengerusi/Pengerusi Eksekutif:Y.Bhg. Tuan Haji Ibrahim Bin Haji Hamzah
Ketua Pegawai Operasi:Encik Ahmat Sholihan Bin Shafie 
Ketua Pegawai Pematuhan:Encik Muhamad Aswan Bin Ismail
Ketua Pegawai Khidmat Korporat  :Puan Mawarini Binti Ibrahim
 

Carta Oganisasi MCM