Mengenai Kami

Penyataan MCM

:::.VISI .:::

MCM mahu memberi perkhidmatan tentusahan semua alat timbang dan alat sukat dengan cekap dan cepat bagi memenuhi keperluan para peniaga, pengilang, orang ramai dan kerajaan.

:::.MISI .:::

  • Memberi perkhidmatan tentusahan dengan cekap dan cepat.
  • Memberi kefahaman dan kesedaran tentang manfaat membuat tentusahan alat timbang dan alat sukat kapada para peniaga, para pengilang dan orang ramai. Sebaiknya semua alat timbang dan alat sukat dibuat penentusahan.
  • Menggunapakai teknologi dan sistem baru yang boleh menambah baik perkhidmatan supaya setaraf dengan yang ada di negara-negara maju.
  • Bersungguh-sungguh melatih para petugas supaya peka dan cemerlang dalam tugasan dan boleh berkerja dengan berkesan sebagai satu pasukan.

Pengurusan Atasan MCM

Pengerusi/Pengerusi Eksekutif : Y.Bhg. Tuan Haji Ibrahim bin Haji Hamzah
Ketua Pegawai Operasi : Encik Ahmat Sholihan bin Shafie 
Ketua Pegawai Pematuhan : Encik Muhamad Aswan Bin Ismail
Ketua Pegawai Pemasaran : Encik Azamudin bin Yusop
Pengurus Besar Kanan, Perkhidmatan Korporat      : Puan Mawarini binti Ibrahim

Carta Oganisasi MCM